ศาลอุทธรณ์ภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ The Court of Appeal Region III

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร "การพัฒนาระบบมาตราฐานการบริหารจัดการคดีในศาลอุทธรณ์ภาค 3

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร "การพัฒนาระบบมาตราฐานการบริหารจัดการคดีในศาลอุทธรณ์ภาค 3


เอกสารแนบ