ศาลอุทธรณ์ภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ The Court of Appeal Region III

ศาลอุทธรณ์ภาค3 จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ศาลอุทธรณ์ภาค3 จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560


เอกสารแนบ