ศาลอุทธรณ์ภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ The Court of Appeal Region III

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จัดงานรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จัดงานรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เอกสารแนบ