ศาลอุทธรณ์ภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ The Court of Appeal Region III

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จัดโครงการ "พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙" หลักสูตร "การพัฒนาบุคลการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคดีในศาลสูง"

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จัดโครงการ \"พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙\" หลักสูตร \"การพัฒนาบุคลการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคดีในศาลสูง\"


เอกสารแนบ