ศาลอุทธรณ์ภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ The Court of Appeal Region III

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จัดโครงการ "พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙" หลักสูตร "การพัฒนาระบบมาตรฐานบริหารจัดการคดีในศาลอุทธรณ์ภาค ๓"

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จัดโครงการ \"พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙\" หลักสูตร \"การพัฒนาระบบมาตรฐานบริหารจัดการคดีในศาลอุทธรณ์ภาค ๓\"


เอกสารแนบ