ศาลอุทธรณ์ภาค 3


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ The Court of Appeal Region IIIข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3
ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 1. ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นอุทธรณ์

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554
 1. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554

ระเบียบ กบศ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2544
 1. ระเบียบ กบศ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2544

ระเบียบ กบศ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาททางการเงิน พ.ศ.2544
 1. ระเบียบ กบศ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาททางการเงิน พ.ศ.2544

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ.2556
 1. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม

สถิติการไกล่เกลี่ยของศาล
 1. มกราคม 2559
 2. กุมภาพันธ์ 2559
 3. มีนาคม 2559
 4. เมษายน 2559
 5. พฤษภาคม 2559
 6. มิถุนายน 2559
 7. กรกฎาคม 2559
 8. สิงหาคม 2559
 9. กันยายน 2559
 10. ตุลาคม 2559
 11. พฤศจิกายน 2559
 12. ธันวาคม 2559
 13. มกราคม 2560
 14. กุมภาพันธ์ 2560
 15. มีนาคม 2560
 16. พฤษภาคม 2560

บัญชีนัดความไกล่เกลี่ยประจำเดือน
 1. เดือนมิถุนายน 2560

ประกาศ
  ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค๓
 1. การขายทอดตลาด

 2. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค ๓
 3. ยกเลิกการขายทอดตลาด